Juridisk meddelelse vedrørende downloads

Copyright © af billeder, videoer og andre tilgængelige downloads på dette websted tilhører DAF Trucks N.V. Eindhoven (eller dets datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dets licensgivere). Alle rettigheder forbeholdes.

Køretøjsmodeller, tegninger, fotografier, billeder, tekster, videosekvenser, med eller uden lyd, og andre dokumenter, der er lagt ind på dette websted, er omfattet af industrielle og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører som sådan DAF Trucks N.V og er beskyttet under copyright ©. De emner, der henvises til i dette afsnit, må kopieres til privat brug.

Billeder og videoer og andre tilgængelige downloads, herunder, men ikke begrænset til, tekster, billeder og lyd, må ikke, medmindre det udelukkende er til private formål, medieformål eller kommerciel brug i DAF Trucks N.V.'s interesse, downloades, gengives, overføres, videresendes eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse fra DAF Trucks N.V. Ændringer i indholdet er udtrykkeligt forbudt.

Hvad angår tilladelse til at bruge billeder og videoer til andre kommercielle formål, kontaktes DAF Trucks N.V. Ved at gå ind på dette websted accepterer brugeren ovennævnte betingelser og forpligter sig til altid at respektere dem.