Chauffeurs

Privacyverklaringen zijn vaak ingewikkelde documenten. Maar het komt erop neer dat we informatie verzamelen over de truck die u rijdt. We doen dit omdat we onze producten nog beter willen maken en omdat het bijvoorbeeld belangrijk is voor planners en wagenparkeigenaren om inzicht te hebben in de implementatie en toewijzing van DAF trucks voor hun bedrijf.

Het voertuig dat u rijdt, kan zijn uitgerust met verschillende technologieën die via internet zijn verbonden. Door middel van deze technologie wordt informatie over het gebruik van de truck overgedragen aan DAF Trucks N.V. Dit is bedoeld ter verbetering van onder andere de huidige en toekomstige generatie DAF trucks, uw veiligheid en comfort, CO2-reductie en om de eigenaar van het wagenpark te informeren over het gebruik, de staat en andere statussen van de truck.

Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de rijsnelheid, de geselecteerde versnelling, het motortoerental, het brandstofverbruik, diagnostische foutcodes, de snelheidswaarden en kilometerstand, softwareversies en de locatie van dit voertuig, zoals verder uiteengezet in deze privacyverklaring. Dergelijke gegevens kunnen als privacygevoelig worden beschouwd, ook al verwerken wij dergelijke gegevens niet op persoonlijk (uw) niveau, maar alleen op truckniveau.

Over de DAF Connect-services en hoe deze service werkt

Op basis van deze informatie hebben we een gegevensservice - DAF Connect Services - ontwikkeld die we aanbieden aan wagenparkeigenaren die toegang krijgen tot de truckgegevens die door u als vrachtwagenchauffeur zijn gegenereerd. Wij verkrijgen deze gegevens van een specifiek stuk hardware in de truck: de truckregeleenheid (TCU, Truck Control Unit). Deze TCU verzendt de gegevens naar een digitaal, niet-openbaar DAF platform via het draadloze 3G/4G-internetnetwerk (net als smartphones). Dit platform is geen openbaar platform. Alleen uw wagenparkeigenaar met een actief abonnement op DAF Connect Services heeft toegang tot alleen dat deel van het platform dat de gegevens van zijn truck bevat. We hebben met de wagenparkeigenaar(s) afgesproken dat we de truckgegevens ook kunnen gebruiken voor onze eigen (zakelijke) doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en diensten en het verder maximaliseren van de duurzaamheid van onze trucks.

 

Hieronder leggen we uit welke gegevens we verwerken met betrekking tot uw gebruik van het voertuig, voor welke doeleinden we dergelijke gegevens verwerken en wat onze rollen zijn in deze verwerking.

A. Gegevens die wij verwerken namens de eigenaar van het wagenpark

De wagenparkeigenaar kan een overeenkomst hebben gesloten met DAF Trucks N.V. of een van onze dochterondernemingen, bijvoorbeeld om hulp bij pech onderweg te kunnen bieden of de prestaties van een voertuig te kunnen bewaken. De eigenaar van het wagenpark wordt beschouwd als de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. DAF Trucks N.V. wordt hier voor deze activiteit beschouwd als de gegevensverwerker. Dit betekent dat wij gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het wagenpark.

Als gegevensverwerker handelt DAF Trucks N.V. alleen op instructies van de wagenparkeigenaar, bijvoorbeeld wanneer de wagenparkeigenaar om specifieke diensten van DAF Trucks N.V. heeft verzocht. Als u niet zelf de wagenparkeigenaar van dit voertuig bent, kunt u contact opnemen met de wagenparkeigenaar die u meer informatie zal verstrekken, bijvoorbeeld over de doeleinden van deze gegevensverwerking. U kunt ook contact opnemen met de eigenaar van het wagenpark om uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, zoals het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die de eigenaar van het wagenpark over u verwerkt, om deze persoonlijke gegevens te corrigeren of om verwijdering ervan te verzoeken. De eigenaar van het wagenpark kan uw persoonlijke gegevens delen met derden. DAF Trucks N.V. is niet verantwoordelijk voor het delen van gegevens door de eigenaar van het wagenpark. Alleen op instructie van de wagenparkeigenaar zal DAF helpen bij het afhandelen van uw verzoek om uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen.

DAF Trucks N.V. kan gegevens namens de wagenparkeigenaar van uw voertuig verwerken voor de volgende doeleinden. Houd er rekening mee dat deze informatie alleen ter referentie en gemakshalve wordt verstrekt en mogelijk niet het werkelijke gebruik van de gegevens door uw wagenparkeigenaar als gegevensbeheerder weerspiegelt. Wij raden u aan contact op te nemen met de eigenaar van het wagenpark als u vragen hebt over deze verwerkingsactiviteiten.

Truck tracing/wagenparkgebruik

Gegevensbeheerder

Wagenparkeigenaar van uw voertuig

Betrokkene

Chauffeur

Gegevensverwerkingsdoeleinden

 • De gereden routes analyseren en verbeteren
 • De efficiëntie van het wagenpark analyseren en verbeteren
 • De status van het wagenpark analyseren en bijhouden/volgen
 • Andere door de eigenaar van het wagenpark gedefinieerde doeleinden (indien van toepassing)

Gegevenselementen

 • Voertuigidentificatienummer
 • Chauffeurs-ID
 • Begin- en einddatum/-tijd van de rit
 • Start-/eindpositie
 • Rij-/stilstandtijd
 • Real-time geolocatie
 • Afgelegde afstand
 • Brandstofverbruik
 • Gemiddelde snelheid
 • Kilometerteller
 • Gemiddeld gewicht
 • Voorvallen/waarschuwingen

Juridische grond voor verwerking

Bepaald door wagenparkeigenaar

Bewaartermijn

Bepaald door wagenparkeigenaar

 

Brandstof/eco-score wagenpark

Gegevensbeheerder

Wagenparkeigenaar van uw voertuig

Betrokkene

Chauffeur

Gegevensverwerkingsdoeleinden

 • De brandstofprestaties en het rijgedrag op chauffeurs- en voertuigniveau controleren
 • Andere door de eigenaar van het wagenpark gedefinieerde doeleinden (indien van toepassing)

Gegevenselementen

 • Voertuigidentificatienummer
 • Chauffeurs-ID
 • Afgelegde afstand
 • Gemiddelde afstand per dag
 • Gemiddelde snelheid
 • Max. snelheid
 • Gemiddeld brutogewicht gecombineerd
 • Verbruikte brandstof
 • Brandstofverbruik
 • CO2-emissie
 • Tijdsduur stationair
 • PTO-duur
 • Tijdsduur hard remmen
 • Tijdsduur veel gas geven
 • Afstand cruisecontrol
 • Gemiddelde verkeersclassificatie
 • Brandstofverbruik cruisecontrol
 • Verbruik bij stationair draaien

Juridische grond voor verwerking

Bepaald door wagenparkeigenaar

Bewaartermijn

Bepaald door wagenparkeigenaar

 

Uitvoering van overeenkomsten tussen DAF Trucks N.V. en wagenparkeigenaar

Gegevensbeheerder

Wagenparkeigenaar van uw voertuig

Betrokkene

Chauffeur

Gegevensverwerkingsdoeleinden

Levering van ITS-services voor afhandeling bij pech, en reparatie en onderhoud

Gegevenselementen

 • Voertuigidentificatienummer
 • Chauffeurs-ID
 • Naam chauffeur
 • Contactgegevens chauffeur
 • Kwaliteit en onderhoud van het voertuig
 • Geolocatie
 • Rijgedrag (snelheid, acceleratie, versnelling, motor)

Juridische grond voor verwerking

Uitvoering van overeenkomsten
Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

12 maanden na registratie

 

De wagenparkeigenaar is uw eerste aanspreekpunt voor meer informatie over deze activiteiten en de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn betrokken. DAF Trucks N.V. heeft geen feitelijke invloed op dit onderdeel, omdat wij deze gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren namens de eigenaar van het wagenpark op basis van hun instructies. De rest van de gegevensverwerkingsactiviteiten namens DAF Trucks N.V. zelf in plaats van de eigenaar van het wagenpark worden uitgelegd in deel B van deze webpagina.

 

B. Gegevens die DAF Trucks verwerkt voor onze eigen doeleinden

We kunnen ook gegevens verwerken die afkomstig zijn van of gegenereerd zijn door het voertuig voor onze eigen doeleinden. Hoewel DAF Trucks N.V. deze gegevens niet individueel naar u kan en zeker niet van plan is te herleiden, moeten bepaalde gegevens worden behandeld als persoonsgegevens volgens relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” van de EU. – – Dit komt omdat DAF Trucks N.V. met de hulp van de eigenaar van het wagenpark in de vorm van aanvullende informatie deze gegevens in theorie naar u kan terugleiden.

Hieronder volgt een overzicht van de gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot de gegevens van de truck. We hebben ook de doeleinden opgenomen waarvoor we deze persoonlijke gegevens gebruiken, de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en bewaarperioden. Als uw klacht, opmerking of vraag betrekking heeft op de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in dit deel B zijn beschreven, is DAF Trucks N.V. en niet de eigenaar van het wagenpark de verantwoordelijke partij en uw eerste aanspreekpunt voor deze gegevensverwerkingsactiviteiten.

Als wij uw persoonsgegevens op een heel andere manier verwerken dan hieronder vermeld, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren via een afzonderlijke (privacy)melding. 

Gegevensanalyse voor Connect

Gegevensbeheerder

DAF Trucks N.V.

Betrokkene

Chauffeur

Gegevensverwerkingsdoeleinden

 • Analyse en verbetering van DAF producten en diensten
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden
 • Diagnose van storingen en incidenten

Gegevenselementen

 • Voertuigidentificatienummer
 • Afgelegde afstand
 • Geolocatie
 • Gebruik van de truck (rijden/stilstand)
 • Brandstofverbruik
 • Storingen en waarschuwingssignalen
 • Voertuiginstellingen en -bedieningselementen (verlichting/ruitenwissers/airconditioning)
 • Informatie over bedrijf/wagenparkeigenaar
 • Rijgedrag (snelheid / acceleratie / versnelling / motor)

Juridische grond voor verwerking

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

Ongeveer acht jaar nadat de gegevens van de truck in ons data lake zijn ingevoerd.

Verdere informatie

Er worden gegevens verzameld van de hardware van de truck, zoals de truckregeleenheid (TCU), om analyses te maken van de prestaties van het voertuig, hoe de functies van het voertuig door de chauffeur worden gebruikt en hoe we ons product en onze diensten kunnen verbeteren. Dit is de diagnoseapparatuur voor het onderhoud van DAF voertuigen. De TCU is een kastje in de DAF voertuigen met diverse chips en meetinstrumenten, waarin (voornamelijk technische) gegevens worden verzameld. We kunnen ook gegevens verzamelen via het DAVIE-apparaat. Gegevens uit de TCU en DAVIE worden overgebracht naar ons data lake. Hier worden de gegevens opgeschoond en voorbereid, waarna de gegevensanalyse kan worden uitgevoerd. Deze analyses leiden tot gegevensgestuurd inzicht in de gebieden waar verbetering mogelijk is (met name op technisch niveau) met betrekking tot onze trucks, producten en diensten, en het testen van potentiële oplossingen voor het voertuig. Bijvoorbeeld om de termijn in te schatten waarin een bepaald truckonderdeel moet worden vervangen en om de oorzaken daarvan te onderzoeken, ter verbetering van het productieproces van dat specifieke onderdeel. Daarnaast verwachten wagenparkeigenaren tegenwoordig ook dat DAF Trucks N.V. de prestatie- en veiligheidsaspecten van onze producten en diensten voortdurend verbetert, vooral als het om uw veiligheid gaat. DAF Trucks N.V. voert analyses uit op de Connect Services-gegevens omdat we geïnteresseerd zijn in de gegevens van de truck, waarvoor we bijvoorbeeld een voertuigidentificatienummer nodig hebben. De impact op uw privacy als truckchauffeur is zeer beperkt, omdat het niet onze bedoeling is om iets door te geven over uw rijgedrag of om in de gaten te houden waar u zich als chauffeur zoal bevindt.

 

(Over-the-air) software-updates en diagnose

Gegevensbeheerder

DAF Trucks N.V.

Betrokkene

Chauffeur

Gegevensverwerkingsdoeleinden

 • Over-the-air ('OTA') software-updates voor voertuigen
 • Over-the-air ('OTA') diagnose voor voertuigen

Gegevenselementen

 • Voertuigconfiguratie (model, voertuigonderdelen, hard- en softwareversies, ECU-parameters) 
 • Voertuigidentificatienummer
 • Kwaliteit en onderhoud van het voertuig (motortemperatuur, oliedruk, remmen, logboeken)

Juridische grond voor verwerking

Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

Voor de levensduur van het voertuig

Verdere informatie

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe) en de daarmee samenhangende wettelijke vereisten verplichten DAF onder andere ertoe om technische gegevens te verzamelen zodat bekend is welke software wordt gebruikt in de truck, en om de nieuwste versie op de truck te hebben. Het betreft bijvoorbeeld het "VN-reglement inzake uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot cyberbeveiliging en cyberbeveiligingsbeheersysteem". CO2-wetgeving, EURO 5 en EURO 6 en andere UNECE-wetgeving en wetgeving op het gebied van veiligheid en beveiliging verplichten DAF Trucks N.V. eveneens ertoe om dergelijke OTA software-updates uit te voeren. Bovendien zullen er nieuwe truckfunctiegegevens worden ingevoerd via OTA software-updates in de toekomst.