Obchodní partneři 

(jako prodejci/dodavatelé a další obchodní partneři)

 

V případě, že váš zaměstnavatel je obchodním partnerem společnosti PACCAR, zpracujeme omezené množství vašich osobních údajů, například vaše kontaktní údaje a identifikaci například za účelem správy smlouvy, udržení přehledu o záznamech ze školení, a poskytne vám přístup k příslušným IT systémům.

 

Druh osobních údajů Účel Zákonný podklad
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a podle potřeby ID-číslo, kopie ID, daňové číslo, číslo bankovního účtu, finanční údaje jako například úvěrové ratingy. Příprava a plnění smlouvy s vámi a/nebo vaším zaměstnavatelem také včetně nákupů prostřednictvím internetového obchodu. Plnění požadavků souladu s nařízeními. Smluvní závazky. Legitimní zájmy.
Name, address, telephone number, e-mail address and when needed ID-number, copy ID, tax-number, bank account-number, financial data such as credit ratings. Fulfilment of regulatory compliance Legitimate interest
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID uživatele, historie prohlížeče a nastavení prohlížeče, například navštívené stránky, datum a čas přístupu a umístění stránek, IP adresa a zařízení, ze kterého byla webová stránka navštívena Zajistit přístup k IT systémům, webovým obchodům a webovým portálům. Oprávněný zájem / smluvní závazky
Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Budování a udržování vztahů Informovat vás o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Pro účely průzkumu trhu a pro účely analytického zpracování obchodních informací. Za účelem účasti ve věrnostních programech. Za účelem účasti v průzkumech, školeních a hodnocení kvality. Legitimní zájmy